• Mikhail Gorbatsjovs betydning for Sovjetunionens fall 

      Vågen, Venja (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med oppgaven er å belyse Mikael Gorbatsjovs betydning for Sovjetunionens fall. Betydningen av verdenslederes rolle i historiske hendelser vil diskuteres i teoridelen. Et komplekst fenomen som slutten på den kalde ...