• Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene 

   Alnes, Rigmor Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines (HiÅ Rapport;2013/01, Research report, 2013)
   Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem ble etablert i fylkene som en videreføring av systematisk utvikling av sykehjemssektorene som startet gjennom etablering av undervisningssykehjem på 90-tallet (Kirkevold, ...
  • «En pårørendes behov» Pårørendes behov til pasienter med kreft i palliativ fase i hjemmet – en systematisk litteraturstudie 

   Iversen, Sara Helen; Vatne, Gladys Helen Frances Kirikino (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Hvert år er det et betydelig antall mennesker som dør av sin kreftdiagnose, og de etterlatte pårørende er mange. Flere pasienter velger å tilbringe sin siste tid hjemme i dag, og bli behandlet der. Vi har i møte ...
  • Palliativ pleie til pasienter med demens 

   Alnes, Kamilla Marlén; Gurskevik, Linn-Cecilie Hauge (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Døende pasienter med demens har komplekse behov, og palliativ pleie bør være tilgjengelig for denne pasientgruppen. Sykehjemmene får en stadig viktigere rolle i dette da antall dødsfall i sykehjem er økende (Haugen ...
  • Sykepleiere sine holdninger overfor rusavhengige pasienter. 

   Høydal, Guro Engetrøen; Berrefjord, Sara Mladenovic (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Studien sin hensikt er å utforske hvilke holdninger det er blant sykepleiere i spesialisthelsetjenesten overfor rusavhengige pasienter, og hvordan holdninger til sykepleiere påvirker omsorgen overfor denne ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Svinø, Silje Lysø; Nordstrand, Thea Helene Peterson (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleier tidlig kan identifisere tegn på sepsis, hos innlagte pasienter på sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap hos sykepleiere slik at de kan bidra til ...