• Lufttetthet for trehus 

      Vågen, Magnus; Gullbrekken, Lars (Master thesis, 2010)
      Rapporten omhandler lufttettheten i vindtett fase i nye eneboliger av tre. Lufttetthetsmålingene er hovedsakelig gjennomført i form av egen feltundersøkelse. Fremgangsmåten omfatter trykksetting av huset med en BlowerDoor. ...