• Chloride Ingress Determination in Offshore Concrete Structures Using µ-XRF 

   Slotten, Joachim; Vådahl, Erik Bjørnstad (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven var å se nærmere på µ-XRF som målemetode for kloridinntrenging i offshore betongkonstruksjoner. For å evaluere bruk av µ-XRF til dette formålet, ble den sammenlignet med to andre analysemetoder: ...
  • Chloride Ingress Determination in Offshore Concrete Structures Using µ-XRF 

   Slotten, Joachim; Vådahl, Erik Bjørnstad (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven var å se nærmere på μ-XRF som målemetode for kloridinntrenging i offshore betongkonstruksjoner. For å evaluere bruk av μ-XRF til dette formålet, ble den sammenlignet med to andre analysemetoder: ...