• EU-innvandring: Grunnprinsipp for EU eller drivkraft for EU-skepsis? 

   Utmo, Ida (Bachelor thesis, 2019)
   EU-skepsis er ei utfordring for EU som er komen for å bli. Dette problemet har såleis mange bakanforliggjande forklaringar. Mange forskarar har undersøkt korleis innvandring kan forklare EU-skepsis, og viser til kva type ...
  • Refugee Camps' Impact on Institutional Trust in the Global South 

   Utmo, Ida (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgåva ser på korleis flyktningeleirar påverkar institusjonell tillit i Kenya og Tanzania. Forsking på verknadane av flyktningar er i hovudsak konsentrert rundt vestlege land. Ved å gjennomføre ein fleirnivåanalyse ...