• Klimabudsjett - et styringsverktøy 

      Uthus, Eirik (Master thesis, 2020)
      Flere av kommunene i Norge har valgt å innføre et klimabudsjett som en del i behandlingen av deres ordinære budsjett. Denne oppgaven har valgt å se nærmere på hva et klimabudsjett egentlig er. Dette er gjort ved å ta ...