• Læreren i møte med elever som viser utagerende atferd 

      Ustad, Aina B. (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven favner temaet atferd, med spesielt fokus på utagerende atferd, og er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Formålet med studien har vært å finne ut hvordan lærere i grunnskolen opplever å ...