• ANALYSE AV ALUMINIUMEKSTRUDERING VED EKSPERIMENTER OG FEA 

      Urskog, Thorbjørn Solvoll (Master thesis, 2014)
      Denne rapporten er sammensatt av to deler, og starter med et bredt teoretisk fundament om ekstrudering, i sær grad, foroverekstrudering. Det meste av teori er hentet fra boken «APPLIED METAL FORMING» skrevet av Henry Sigvart ...