• Hvilken betydning har håp for kreftpasienter i en palliativ fase? 

      Urke, Thea; Urke, Mia (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med denne studien var å få økt kunnskap om håpets betydning hos kreftpasienter i en palliativ fase, og hvordan sykepleier kan styrke og bevare håpet. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Viktige ...