• Valuation of Sparebanken Møre 

      Liaset, Sondre Erik; Unhjem, Simen Tafjord (Master thesis, 2020)
      Hensikten med denne masteroppgaven og analysen er å estimere verdien av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. For å nå vår estimerte verdi har vi brukt begge grunnleggende verdsettelsesmetoder inkludert komparative ...