• Station-Keeping using Deep Learning 

      Ulstein, Ingvild Tveit (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker muligheten for å skape en kontroller for et fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) med en dyp forsterkningsinlæringsmetode, nærmere bestemt ved hjelp av en Proximal Policy Optimisation (PPO) ...