• An Empirical Bayes before-after evaluation of road safety effects of a new motorway in Norway 

   Elvik, Rune; Ulstein, Heidi; Wifstad, Kristina; Syrstad, Ragnhild S; Seeberg, Aase R; Gulbrandsen, Magnus U; Welde, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper presents an Empirical Bayes before-after evaluation of the road safety effects of a new motorway (freeway) in Østfold county, Norway. The before-period was 1996–2002. The after-period was 2009–2015. The road was ...
  • Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

   Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
   På oppdrag for forskningsprogrammet Concept ved NTNU1har Menon Economics evaluert E6 i Østfold.Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Denne rapporten ...
  • Evaluering av Rv. 13 Hardangerbrua 

   Wifstad, Kristina; Haugland, Lars Martin; Aalen, Petter; Gulbrandsen, Magnus; Ulstein, Heidi; Nilsen, Øyvind Lervik; Melbø, Olaf; Welde, Morten (Research report, 2018)
   Rv. 13 Hardangerbrua som krysser Hardangerfjorden i indre Hardanger, åpnet for trafikk august 2013. Brua erstattet fergesambandet Bruravik-Brimnes. Prosjektet ble hovedsakelig finansiert med bompenger, i tillegg til kommunale ...