• Combined Waves and Tidal Current Flow over a Full Tidal Cycle 

      Ulstein, Eirik Rådmannsøy (Master thesis, 2019)
      Målet for dette arbeidet er å kunne forutsi effektene fra kombinert sinusformede overflatebølger og tidevannstrøm over en full tidevannssyklus. En en-dimensjonal turbulensmodell med to likninger har blitt brukt over middels ...