• MMI i prosjekteringsprosessen 

      Ulrik Hansen (Master thesis, 2021)
      I moderne prosjekteringsprosesser vil en, i større eller mindre grad, måtte forholde seg til Bygnings Informasjons Modellering (BIM). Hvor omfattende bruken av BIM er vil variere, men de fleste aktører vil påvirkes. I en ...