• Ungdommers rapportering av vold i hjemmet 

      Ullaland, Kristin (Master thesis, 2021)
      Denne artikkelen undersøker hva som øker sannsynligheten for at unge utsatt for vold i hjemmet forteller om det til noen. Den har et overordnet fokus på forskjeller mellom gutter og jenter, da får å få et mer nyansert bilde ...