• Sosial og emosjonell kompetanse i fremtidens skole 

      Ulfstein, Bente Anett (Master thesis, 2016)
      På bakgrunn av trekk i samfunnsutviklingen og arbeidslivet har Ludvigsenutvalget vurdert grunnopplæringens innhold, fag og fagstrukturer opp mot krav til kompetanse i et fremtidig arbeids- og samfunnsliv. Ludvigsenutvalget ...