• Pasientsignalsystemet: - samspill mellom IKT og sengetunsorganisering 

      Ukwitegetse, Rose Simeon (Master thesis, 2011)
      I likhet med flere andre store norske sykehus har St. Olav innført et pasientsignalsystem for mottak og håndtering av pasientsignaler ved hjelp av trådløse telefoner og fastmonterte paneler. Den nye teknologien er tatt i ...