• End plate connection for rectangular hollow section in bending 

   Aalberg, Arne; Uhre, Arne Martin; Larsen, Per Kristian (Conference object, 2015)
   An extended end plate connection for rectangular hollow sections subjected to bending moment is examined. The end plate extends on two sides of the RHS and has one bolt on each side. The connection is commonly considered ...
  • Hulprofil med endeplateforbindelse 

   Uhre, Arne Martin (Master thesis, 2014)
   Eurokode 3 del 1-8 (NS-EN 1993-1-8) angir grenser for å kunne klassifisere knutepunkter ut fra stivheten til forbindelsen. Disse grensene er bare basert på rammens kapasitet, og tar ikke hensyn til de elastiske faktorene ...