• Foreldre til barn med funksjonshemming 

      Uhlen, Thea Malen (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse erfaringer som foreldre til barn med en funlsjonshemming har. Hvordan de takler utfordringene de blir utsatt for og hvilke faktorer som er viktig for dem. Dette for å oppnå økt ...