• Digital Compressor Modelling 

      Ueland, Sigurd (Master thesis, 2021)
      Tilgang på energi har alltid vært en nødvendighet for kunne utvikle oss som samfunn. I dag blir denne utviklingen truet av de negative konsekvensene av forurensing og klimagassutslipp. En viktig del av løsning på denne ...