• Livskvalitet og demens 

      Tvervåg, Eirin (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven er å se på hva det er i miljøet som hemmer og fremmer trivsel, velvære og funksjon, og bidrar til økt livskvalitet hos personer med demens. Temaer som ble belyst er personsentrert omsorg, ...