• Norskfagets litteraturundervisning i spenning mellom danning og nytte 

      Tverli, Malin (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er en analyse av spenningen mellom danning og nytte innenfor litteraturdelen av norskfaget i den gjeldende læreplanen; Læreplan for Kunnskapsløftet (LK06), og den foregående læreplanen; Læreplanverket ...