• Å være ungdom når mor eller far blir diagnostisert med kreft 

      Tveitnes, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
      Introduksjon: Denne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med ungdom i rollen som pårørende, når mor eller far blir diagnostisert med kreft. Når en forelder blir syk, vil det ramme hele familien. Oppgaven fokuserer ...