• Dynamic Modelling of Heat and Mass Transfer in the Silicon Arc Furnace 

   Hajdini, Fatbardha (Master thesis, 2019)
   Grunstoffet silisium er av stor betydning for det moderne samfunn. Selv om silisium er det vanligtse grunnstoffet i jordskorpen etter oksygen, så finnes ikke silisium i sin elementære form i naturen. Silisium kan produseres ...
  • Effect of Different Polymorphs of SiO2 on the Reaction between SiO2 and SiC in Si Production 

   Folstad, Marit Buhaug (Master thesis, 2017)
   The aim of this work have been to investigate the phase transformations in silica (SiO2) during heating to target temperature, and the effect of SiO2 polymorphs on the reduction reaction between SiO2 and silicon carbide ...
  • Inclusion Optimized Silicon for the Production of Silicones 

   Broggi, Andrea (Master thesis, 2015)
   One of the challenges with silicones production is the accumulation of impurities from metallurgical grade silicon (MG-Si) in the reactor. Size, shape and density of the intermetallics affect the accumulation, and their ...
  • Interactions between the process and the lining in a silicon furnace - Modelling placments of thermocouples 

   Strømmen, Kristoffer Tveit (Master thesis, 2015)
   The aim of this thesis is to investigate the interactions between the process and the lining in a silicon furnace. During operation of a silicon furnace incidents may occur that leads to the bottom of the furnace lining ...
  • Kinetics and Mechanism of Phase Transformations from Quartz to Cristobalite 

   Kjelstadli, Marthe Erdal (Master thesis, 2016)
   The largely debated silica polymorphism has in this thesis been investigated for the transformation from β-quartz to β-cristobalite. It is done as a step in understanding and improve the furnace operations of the silicon ...
  • The (love & hate) role of entropy in process metallurgy 

   Tveit, Halvard; Kolbeinsen, Leiv (Journal article, 2019)
   Abstract. Process metallurgy is the basis for the production, refining and recycling of metals and is based on knowledge of transport phenomena, thermodynamics and reaction kinetics, and of their interaction in high ...
  • Parameters Affecting Softening and Melting of Quartz 

   Jusnes, Karin Fjeldstad (Master thesis, 2016)
   The aim of this work was to develop and improve a new method for investigating how different parameters affect the softening and melting of quartz. The method should give quantitative results. Quartz is the stable phase ...
  • Pressure drop in charge mixture in silicon production 

   Edfelt, Hanne (Master thesis, 2020)
   Lavere energiforbruk, en mer miljøvennlig produksjon og høyere silisium utbytte er viktige mål i silisium industrien. For å oppnå disse målene kreves det at prosessene i ovnen er stabile. Flere operasjonelle problemer har ...
  • Silicon for the Chemical and Solar Industry XV 

   Tangstad, Merete; Andresen, Birger; Rong, Harry; Tveit, Halvard; Gamst, Ingrid (Book, 2020)
  • Softening and Melting Properties of Quartz 

   Nordnes, Elisabeth (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven beskriver en undersøkelse av smelteegenskaper til tre forskjellige kvartstyper, som brukes i silisiumproduksjon, og effekten kvartskvalitet kan ha på ovnens ytelse. Dette ble gjort ved å: • Måle ...
  • Størkning av 75\% ferrosilisium : forløp, struktur og styrke 

   Tveit, Halvard (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 1988:53, Doctoral thesis, 1988)
   Målsettingen med oppgaven har vært å komme frem til praktiske størkningsmodeller som beskriver størkning av 75% ferrosilisium utstøpt under forskjellige betingelser samt å beskrive de resulterende egenskaper hos ...