• Rheological Characterization of Oil-Based Mud Enhanced with Micro-Cellulose 

      Abraham, Helen; Tvedt, Amund Garsrud; Moe, Preben Dreyer (Bachelor thesis, 2020)
      I denne studien ble de reologiske og filtreringsegenskapene til oljebasert borevæske forbedret med mikrocellulose, karakterisert og analysert. Det ble antatt at tilsetningen av mikrocellulose i borevæsken ville gi høy ...