• Lokalisering av kortslutninger i høyspent distribusjonsnett 

   Myhr, Ingrid (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven er en foreslått metode for impedansbasert feillokalisering i høyspent distribusjonsnett presentert og testet. Metoden baserer seg på kortslutningsstrømmer som eneste måleverdi og tradisjonelle ...
  • Nytteverdi og lønnsomhet ved bruk av sensorer og fjernstyring for raskere feillokalisering i distribusjonsnett 

   Sæle, Astrid Dimmen (Master thesis, 2013)
   Det er i denne oppgaven utført pålitelighetsanalyser på høyspennings distribusjonsnett. Analysene er utført på tre fiktive nett, representative for distribusjonsnettet til Hafslund Nett, i pålitelighetsprogrammet NetBas ...
  • Nytteverdi og potensialer for Smart Grid teknologi 

   Tutvedt, Kjell Anders (Master thesis, 2011)
   Det er i denne oppgaven blitt gjort beskrivelser og vurderinger av funksjonalitet av aktuell sensorteknologi og dennes innvirkning på leveringspåliteligheten i høyspenningsfordelingsnett. Det er også etablert metodikk og ...
  • Planlegging og drift av mikronett 

   Hilseth, Sandra Simonsen (Master thesis, 2015)
   I denne masteroppgaven skal planlegging og drift av mikronett studeres. I dag er det ingen internasjonal anerkjent definisjon av mikronett. I Norge er det i dag heller ingen standardiserte måter å gå fram for å planlegge ...
  • Smart fault handling in medium voltage distribution grids 

   Tutvedt, Kjell Anders; Seguin, R.; Kjølle, Gerd Hovin; Simonsen, Stig; Hermansen, Tonje Skoglund; Myhr, Ingrid (Chapter, 2017)
   This paper presents first results from a pilot project on using fault indicators and self-healing in medium voltage distribution grids. Directional earth-fault indicators were chosen and deployed in real environments to ...