• Voortrekkermonumentet: Et monument til besvær i det nye Sør-Afrika? 

      Tutturen, Tord Johannes (Bachelor thesis, 2019)
      Voortrekkermonumentet ble bygget for å hedre Det store trekket tidlig på 1800-tallet og afrikandernes kolonisering av Sør-Afrikas indre. Denne oppgaven vil bruke begreper og modeller fra historiebruksfeltet for å forstå ...