• Stability analysis of deformed rock at Flomsdalen in Aurland, Norway 

      Tukkensæter, Åse (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven handler om fjellområdet Stampa på østsiden av Aurlandsfjorden mellomFlåm og Aurlandsvangen, og er en videreføring av feltarbeid og prosjektoppgave utført sommeren og høsten 2009 av undertegnede. Det har her ...