• Beslutningsstøtte for rehabiliteringsmetoder for avløp 

   Jacobsen, Thomas (Master thesis, 2021)
   Det norske ledningsnettet er preget av et stort etterslep for fornyelse av avløpsledninger. Det rehabiliteres kun 0,61% av ledningsnettet hvert år på landsbasis, og med en forventet levealder på 100 år går ikke dette ...
  • Bærekraftig utvikling av VA-bransjen med NoDig 

   Borgen, Eirik Otnæs; Røgenes, Håvard (Master thesis, 2020)
   Bærekraftig utvikling er høyaktuelt i vann- og avløpsbransjen (VA), hvor det er behov for å utvikle og ta i bruk gjennomføringsmetoder som bidrar til dette. Norske VA-anlegg preges av et stort behov for ledningsfornyelse, ...
  • Bærekraftig utvikling av VA-bransjen med NoDig 

   Borgen, Eirik Otnæs; Røgenes, Håvard (Master thesis, 2020)
   Bærekraftig utvikling er høyaktuelt i vann- og avløpsbransjen (VA), hvor det er behov for å utvikle og ta i bruk gjennomføringsmetoder som bidrar til dette. Norske VA-anlegg preges av et stort behov for ledningsfornyelse, ...
  • En flermålsanalyse for å vurdere det mest bærekraftige alternativet som nytt rensetrinn for fjerning av virvelløse dyr i drikkevannet fra Benna 

   Haugen, Øyvind Olav Døsvik (Master thesis, 2021)
   Benna er reservevannskilden til Trondheim kommune, men har siden 2017 vært avstengt på grunn av funn av virvelløse dyr i drikkevannet og på ledningsnettet. Virvelløse dyr utgjør ingen helsemessig risiko for forbrukere, men ...
  • Identifying an optimal maintenance schedule for sand traps A Norwegian case study in Horten 

   Hagtvedt, Eirik Evjen (Master thesis, 2021)
   Når det gjelder massetransport, er sedimenter transportert med avrenning fra regnvann den viktigste potensielle forurensningskilden. Sedimentene er årsak til to hovedproblemer: (1) forurensning av mottakende vannkilder; ...
  • Long Short-Term Memory for Detection of Inflow and Infiltration Water in Sewer Systems 

   Søvik, Sander Roald (Master thesis, 2021)
   Sikker håndtering av avløpsvann er kritisk for å hindre smitte i samfunnet og forurensning av naturen. Avløpsvannet transporters enten i egne rør eller sammen med overvann i kombinerte løsninger. I Norge består cirka 68% ...
  • On the influence of input data uncertainty on sewer deterioration models – a case study in Norway 

   Fugledalen, Thomas; Rokstad, Marius Møller; Tscheikner-Gratl, Franz (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Visual inspection is currently the industry standard for assessing sewer and stormwater pipelines – a method prone to uncertainties as shown by previous studies. The data gathered from the visual inspection procedures is ...
  • Sewer asset management – state of the art and research needs 

   Tscheikner-Gratl, Franz; Caradot, Nicolas; Cherqui, Frederic; Leitao, Joao; Ahmadi, Mehdi; Langeveld, Jeroen; Le Gat, Yves; Scholten, Lisa; Roghani, Bardia; Rodriguez, Juan Pablo; Lepot, Mathieu; Stegeman, Bram; Heinrichsen, Anna; Kropp, Ingo; Kerres, Karsten; Almeida, Maria do Ceu; Bach, Peter M.; Moy de Vitry, Matthew; Marques, Alfeu Sa; Simoes, Nuno Eduardo; Rouault, Pascale; Hernandez, Nathalie; Torres, Andres; Werey, Caty; Rulleau, Benedicte; Clemens, Francois (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Sewer asset management gained momentum and importance in recent years due to economic considerations, since infrastructure maintenance and rehabilitation directly represent major investments. Because physical urban water ...
  • Uncertainty analysis in a large-scale water quality integrated catchment modelling study 

   Moreno-Rodenas, Antonio; Tscheikner-Gratl, Franz; Langeveld, Jeroen; Clemens, Francois (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Receiving water quality simulation in highly urbanised areas requires the integration of several processes occurring at different space-time scales. These integrated catchment models deliver results with a significant ...
  • Uncertainty in CCTV sewer inspection data - a case study from Trondheim, Norway 

   Fugledalen, Thomas (Master thesis, 2020)
   Avløpssystemet er en kritisk infrastruktur som benytter kamerainspeksjoner (CCTV) til å samle data som brukes til å foreta beslutninger om rehabiliterings- og utskiftningsstrategier som utgjør betydelige kostnader. Dataene ...
  • Water Loss Management and Data Quality Assessment in Medium-Sized Water Distribution Systems in Norway 

   Vimme, Jesper Andreas Oveland (Master thesis, 2021)
   Den urbane populasjonen er estimert til å øke med 2.5 milliarder innen 2050. Urbaniseringen fører til mer kompliserte ledningsnett som blir vanskeligere å analysere og håndtere. Den økende kompleksiteten sammen med aldringen ...