• Konseptutvikling av innretning for belegning av statorer 

      Berg, Martin F.; Trydal, Erik F.; Wagenius, Kathrine (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bachelorrapporten omhandler utvikling av en konseptløsning for en innretning for belegning av statorviklinger. Hensikten er å ferdigstille statorer gjennom en effektiv prosess med høy reproduserbarhet. Det skal ...