• An Investigation of Sloshing Inside a Closed Fish Farm Cage 

      Tronvoll, Fredrik (Master thesis, 2020)
      I denne masteroppgaven, så blir effekten av skvulping i en lukket fiskemerd studert. Prosjektet omhandler et eksperiment og en numerisk simulering i WADAM. En modell av fiskemerden ble laget ved å benytte en bøtte. En ring ...