• ENCOURAGING REFLECTION ON GENDER BIAS IN DESIGN EDUCATION 

   Lillegård, May Helen; Trondsen, June Kyong; Boks, Casper (Chapter, 2021)
   Gender stereotypes still dominate modern society, despite of an ongoing shift of ideas and ideals relating gender roles. Whilst design impacts our perceptions on gender roles, today’s design education lacks the tools to ...
  • Hvordan designe for seksuell velvære 

   Trondsen, June Kyong (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn Mye av motivasjonen for denne oppgaven var et ønske om å arbeide med brukersentrert design i en tabubelagt kontekst. Målet mitt var å utforske meningsskaping og interaksjon innenfor et spennende og nytt tema, og ...