• Bruk av styringssystemer for å implementere strategi 

      Mogstad, Olav; Trondsen, Christoffer (Master thesis, 2019)
      Sammenhengen mellom strategi og økonomistyring har vært et sentralt tema innen forskningen (Langfield-Smith, 1997). Forskningen har fokusert på hvordan økonomistyringssystemer bidrar til strategiimplementering. Likevel ...