• Undersøkelse av hemolyse interferens på folat, kalium og ASAT 

      Trinh, Thomas Uy; Kimani, Geoffrey Mwangi; Mogstad, Jon Terje Kuløy (Bachelor thesis, 2019)
      Innledning: Problemstilling: Hvor hemolysert kan en blodprøve være for å kunne gi nøyaktige svar ved serumprøver i folat, kalium og ASAT ved Ålesunds Cobas moduler? Hensikten med dette forsøket er å måle hemolyse-indeks ...