• Numerisk simulering av en Pico-turbin 

      Trefall, Sindre (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven dokumenteres prosessen ved et design av en pico-turbin som skal levere nok effekt til å drive kontrollenheten til en urinal ved å bruke ca. 15 % av trykket oppstrøms av turbinen. Oppgaven omfatter ...