• Assistert evakuering i universelt utformete publikumsbygninger 

      Tran, Petter (Master thesis, 2015)
      Plikten til universell utforming medfører at nye brukergrupper får tilgang til ulike bygninger, og med det nye utfordringer knyttet til evakuering av besøkende som tidligere har vært ukjent for eiere av bygninger. De fleste ...