• Omtaksanalyse ved St. Olavs hospital - Årsaker og omfang ved røntgen thorax 

      Hammer, Martine Kolstø; Hugås, Renate; Trætli, Tirill Søgård (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: Denne studien tar for seg en viktig radiograffaglig utfordring; bildeomtak ved konvensjonell røntgen, med fokus på thorax-undersøkelser. Omtaksanalyser brukes som et verktøy i kvalitetssikringsarbeid for å ...