• Energieffektiv oppgradering av Strømsø skole 

      Tovmo, Simen (Master thesis, 2010)
      Temperaturen på jorden stiger, og menneskeskapte utslipp av klimagasser får skylden. Bygninger står i dag for om lag 40 % av all energibruk i verden og europeiske undersøkelser har vist at energieffektivisering av bygg er ...