• Lønnsomhetsanalyse av Fargerike Colibri AS 

      Kaspersen, Aleksander; Totland, Elisabeth Lauareid; Lund, Maja; Swang, Sandra (Bachelor thesis, 2020)
      I vår oppgave har temaet vært en regnskapsanalyse av Colibri Farge og Interiør AS med særlig fokus på lønnsomhet. Vi har regnet på ulike nøkkeltall innenfor fire ulike hovedområder; finansiering, likviditet, soliditet og ...