• Informasjonssikkerhet og innovasjon i Skatteetaten 

      Tosic, Selver (Master thesis, 2020)
      Trusselbildet til Skatteetatens IT-systemer er i konstant endring og endrer seg nå mye raskere enn det tidligere har gjort. I kombinasjon med økt digitalisering og krav til tilgjengelighet, har interessen fra kriminelle ...