• Abilities 

      Torvbråten, Hannah Mae Westby; Therkelsen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
      Dette prosjektet er basert på IDEAL 4.0 prosjektet, i samarbeid med Oberlinhaus. Målet er å forbedre faktumet at svært få folk med funksjonsnedsettelser jobber på det ordinære arbeidsmarkedet. I dag er de fleste ekskludert ...