• PPCPs in the Arctic and Their Effect on the Environment 

      Torseth, Aase Mari (Bachelor thesis, 2020)
      Farmasøytiske produkter og personlig pleieprodukter (PPCPs) er blitt brukt i generasjoner for å kurere, forhindre og kontrollere forhold så vel som for å forbedre livet generelt. Med den økende befolkningen og globaliseringen ...