• Analyse av Dolmsundbrua: En sammenligning av RM bridge og Sofistik 

      Torp, Endre Nilsberg (Master thesis, 2019)
      Betongstandarden (NS-EN 1992-1-1) angir hvordan kryptallet skal beregnes, men ikke hvilken metode som skal benyttes for å beregne kryptøyninger for varierende spenninger over tid. Ved globale analyser av en fritt frambygg ...