• Energiforsyning til sykehus i Sudan basert på solenergi 

      Torp, Camilla Bakken (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for Energiteknikk på Kjeller (IFE) i samarbeid med Normeca A/S, våren 2008. Masteroppgaven er avsluttende oppgave av masterstudie i Energi og miljø ved Norges teknisk- ...