• Suksessfaktorer ved innføring av Case Cart som konsept 

      Tormod Åsen (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven går jeg i dybden på hva Helse Bergen bør gjøre for å lykkes når de skal innføre Case Cart, som konsept, for sterilforsyningslogistikken på Haukeland Universitetssykehus. Jeg har ønsket å finne suksessfaktorer ...