• Verditranslasjon i ideelle organisasjoner 

      Torgersen, David (Master thesis, 2017)
      Denne studien har tatt for seg verditranslasjon i ideelle organisasjoner, og jeg stiller følgende spørsmål, hvordan oversettes verdier til mål i ideelle organisasjoner? I henhold til sektors mangel på profittmotiv ...