• Egenkorrosjon av aluminium offeranoder 

      Torgersen, Anders (Master thesis, 2014)
      Konstruksjoner som står i sjøvann beskyttes mot korrosjon med offeranoder. For olje og gassinstallasjoner er det stort sett aluminiumsanoder av typen AlZnIn, som benyttes. Som oftest blir anodene benyttet i kombinasjon med ...