• Dumpster Finder: A mobile app for anonymous, social food waste reduction 

      Tore Bergebakken; Jon Åby Bergquist; Helene Yuee Jonson (Bachelor thesis, 2021)
      Omtrent en tredjedel av all mat som blir produsert i verden, kastes. Matproduksjonen sto for 34 prosent av det globale utslippet av klimagasser i 2015. Matbutikker kaster mat som er fullt spiselig. Søppeldykkere prøver å ...