• Ubrytelige bånd i en profesjonalisert presse 

      Tonheim, Malene (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er historiske parti-bånds påvirkning på avisers lojalitet til de politiske partiene i dag. Utgangspunktet for oppgaven er å finne ut om avisene Aftenposten og Dagsavisen sin nyhetsdekning av ...