• Bør Statens pensjonsfond utland være eksponert mot olje- og gassaksjer? 

      Osland, Sindre Gaustad; Toldnes, Øyvind (Master thesis, 2016-01-05)
      Denne utredningen undersøker om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør ekskludere olje- og gassaksjer fra sitt investeringsunivers. Vi studerer sammenhengen mellom oljeprisendringer og avkastningen til olje- og gassaksjer ...